Stichting

For Dog's Sake

Privacy Beleid

Contactgegevens

www.fordogssake.nl
06-45766653

Postadres
Turfberg 51
2716 LV Zoetermeer
mail@fordogssake.nl

Trainingslocatie (donderdagen en vrijdagen)
Buytenparklaan 8
2717 AX Zoetermeer

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens we verwerken en waarom. Vóór alles is het belangrijk om te weten dat wij jouw gegevens nooit aan derden zullen verstrekken of verkopen.

Stichting For Dog’s Sake verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze artikelen, producten/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer je bent ingeschreven voor een cursus of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • In Case of Emergency Telefoonnummer, en naam van ICE contact
 • E-mailadres
 • Kenmerken van jouw hond (b.v. ras, geboortedatum, evt. bijzonderheden)
 • Aangevraagde en deelgenomen cursussen, en redenen voor deelname
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie of telefonisch.

Daarnaast verzamelen we gegevens die van belang zijn voor het verbeteren van onze website. Deze gegevens worden deels geanonimiseerd zodat ze niet te herleiden zijn. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • IP adres
 • Soort browser
 • Soort apparaat waarmee je de website bekijkt (computer, tablet of mobiel)
 • Locatie (Nederland of daarbuiten)

Met welk doel gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mail adres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien. Je IP-adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent.

Wanneer jij je inschrijft voor een cursus verwerken wij jouw persoonsgegevens zodat je van onze services gebruik kunt maken.

We gebruiken deze gegeven om jouw gebruik van onze diensten te faciliteren, namelijk om:

 • Betalingen te kunnen afhandelen
 • Jouw vraag te kunnen beantwoorden
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen of berichtjes te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten

Foto’s en filmpjes

We nemen soms foto’s en filmpjes van de lessen. Als we foto’s of video’s openbaar op onze website of op social media willen zetten, vragen we altijd vooraf om toestemming.

Doorgifte aan derden

Stichting For Dog’s Sake verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (b.v. management consultants, accountants), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Jouw identiteit wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De enige uitzonderingen waarbij er informatie over jouw situatie zonder toestemming zal worden doorgeven aan instanties zijn in het geval van noodgevallen, gevaarlijke situaties, zware mishandeling of verwaarlozing.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Één van deze maatregelen is versleuteling middels een SSL-certificaat (Secure Socket Layer). Hierdoor kun je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Je herkent de beveiliging door de slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser. De url https:// geeft ook aan dat de pagina beveiligd is.

Stichting For Dog’s Sake neem de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons op via: mail@fordogssake.nl

Koekjes? Cookies!

Stichting For Dog’s Sake gebruikt op de website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting For Dog’s Sake gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Met analytische cookies kunnen we bijvoorbeeld  het aantal bezoeken op onze bijhouden, en kunnen we zien vanuit welke locatie en via welke browser onze site bezocht wordt. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld. Via onze cookie banner wordt er de mogelijkheid gegeven om cookies te weigeren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting de website Veiliginternetten.nl 

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten fordogssake.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Als je geen cursussen meer bij ons volgt worden je gegevens binnen twee jaar uit onze klantenadministratie verwijderd.

De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons een verdere wettelijke verplichting bestaat om de gegevens langer te bewaren of beschikbaar te houden.

Minderjarige website bezoekers

We rekenen erop dat het aanvraagformulier en contactformulier ingevuld worden door websitebezoekers die 18 jaar is of ouder zijn, tenzij een minderjarige toestemming heeft gekregen van een ouder of voogd.

Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@fordogssake.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting For Dog’s Sake neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting For Dog’s Sake) tussen zit.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegeven te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt jouw verzoek aan ons mailen via mail@fordogssake.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting For Dog’s Sake wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website Autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Wij behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Augustus 2023

Volg onze Facebook-pagina om op de hoogte te blijven van onze laatste nieuwtjes

Teach your dog with love, not fear.   

Train to connect, not to control.